Наша адреса: м. Київ,
вул. Панаса Мирного, 28-А

+380 98 330 31 63+380 50 470 31 63

Наша адреса: м. Київ,
вул. Панаса Мирного, 28-А

+380 98 330 31 63+380 50 470 31 63

Травми на тренуваннях та змаганнях.
Фактори та причини. 

Зовнішні та внутрішні чинники, що призводять до спортивних травм

Для досягнення мети у спорті готуватися, працювати потрібно довго, місяцями. Але може статися так, що внаслідок травми докладені величезні фізичні, моральні та фінансові зусилля на певний час зійдуть нанівець. Це до сліз прикро, більше того, може перекреслити не тільки спортивну кар’єру а й вплинути на життя поза спортом.Спортивне страхування призначене не тільки для компенсації фінансових витрат, пов’язаних із травмою, а й попередити, звести до мінімуму виникнення травм. Для цього потрібно чітко уявляти джерела травматизму в спорті. Мій багаторічний особистий досвід в ролях від спортсмена до організатора змагань та страховика дозволив структурувати факторами та причинами виникнення спортивних травм. Вони різноманітні, лежать у різних сферах людської діяльності й тісно пов'язані одне з одним. Їх можна поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішні –це ті, які не залежать від спортсмена та його оточення.   Внутрішні – ті, що залежать від спортсмена та його оточення.

Зовнішні фактори, які впливають на виникнення спортивних травм

1. Організаційні та технічні- невідповідність або незадовільний стан місця тренувань та змагань вимогам для відповідного спорту або розділу змагань, наприклад малі розміри, невідповідність або дефекти підлоги, покриття тощо,- небезпечне або неохайне розташування, встановлення предметів, устаткування та інвенаря;- наявність зайвих предметів;- наявність та безконтрольна поведінка сторонніх осіб в місці тренування та змагань;- некваліфіковане, нерішуче, неякісно організоване суддівство;- технічна несправність, знос, недбала експлуатація інвентаря й устаткування.
2. Порушення санітарно-гігієнічних умов- невідповідність температури встановленим нормам;- погане природне й штучне освітлення;- недостатня вентиляція;- надлишкова вологість або надмірна сухість;- відсутність чистоти й порядку в залі та роздягальнях;- недотримання особами, що займаються поруч, особистої гігієни.
3. Недоліки медичного контролю за фізичним станом станом спортсменів- допуск до занять без попереднього медичного огляду; - несвоєчасність і недостатньо ретельний профілактичний медичний огляд; - недотримання рекомендацій лікаря;- вітсутність або недостатня кваліфікація медичного персоналу в місці проведення змагань
4. Недооцінка, неправильне застосування прийомів асистування, страховки й допомоги- зневажливе відношення до асистування, страховки й допомоги партнеру або підопічному під час виконання тренувальних вправ; - незнання або ігнорування вимог до асистентів та страхуючих; - відсутність необхідного досвіду й слабке володіння навичками асистування, страховки;- невміння тренера організувати та навчити асистуванню, страховці; - невміння оцінити ступінь того, що сталося, надати першу медичну допомогу або її некваліфіковане надання.
5. Порушення правил техніки безпеки адмістрацією місць тренування, тренером, спортсменами- неправильна або зневажлива оцінка тренером місця проведення тренувань, особливо нових та незвичних;- неправильне розміщення спортсменів в місці тренування або біля тренувального інвентаря; - недбале та неконтрольоване відношення до встановлення мобільного інвентаря та снарядів, укладанню покриття, матів, татамі тощо.- одночасні заняття декількох груп або великої кількості тих, хто тренується;- об'єднання в одну групу різного контингенту тих, хто тренується (за віком, підготовленістю);- нехтування правилами безпеки та нормами спортивної етики партнерами по тренуванням.
6. Тренерські помилки- недостатній педагогічний контроль; - недотримання принципів та методології навчання;- форсування інтенсивності тренувань після перенесених травм або функціональних розладів; - нарощування фізичних навантажень без узгодження з лікарем;- зневажливе відношення до індивідуального дозування навантажень з урахуванням віку, стану здоров'я, рівня фізичної працездатност, емоційного стану тощоі; - передчасна участь у змаганнях (без достатньої підготовки).


Внутрішні фактори, які впливають на виникнення спортивних травм

1. Невідповідність форми одягу й зовнішнього вигляду- невідповідність одягу та взуття виду спорту, покриттю, порі року, погодним умовам тощо;- одяг та взуття не зручні, не по розміру;- деталі одягу, що можуть спричинити травму, наприклад металеві блискавки, застіжки, прикраси;- прикраси на тілі, голові та у волоссі, які не відповідають вимогам для виду спорту.
2. Порушення правил техніки безпеки спортсменом- недисціплінованість та неуважність;- нехтування тренерськими настановами;- умисне нехтування безпекою власною та оточуючих.
3. Нехтування станом здоров'я та психологічний стан- нехтування станом здоров’я, наприклад тренування у хворобливому стані; - порушення режиму навчання, праці, сну та харчування;- психологічна перевтома;- втрата самоконтролю або недостатный самоконтроль;- безросудність дій, того, хто тренується.
4. Недостатня підготовка організму та технічна підготовка - надто коротка або неграмотна розминка; - низькій рівень технічної бази спортсмена або нехтуванння її виконанням;- переоцінка можливостей, форсування виконання вправ вищого рівня, ніж тих, до яких готовий спортсмен;- ненавченість тих, хто тренується, самостраховці, захисту або нехтування їх виконанням;- ненавченість критичному мисленню, вмінню оціюнювати та адекватно реагувати на зміни ситуації.Щиро сподіваюся, що мій досвід допоможе свідомо пійти до обрання програми страхування спортсмена.
Валерій Туровський,50 років спорту та 30 років страхування